Blog

De jaarrekening en vorderingen

Comments Off on De jaarrekening en vorderingen

De jaarrekening en vorderingen

Grote en middelgrote ondernemingen zijn wettelijk verplicht jaarlijks een jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Deze jaarrekening bestaat gewoonlijk uit het jaarverslag en de jaarrekening zelf. In de jaarrekening is een overzicht te zien van de balans en de winst- en verliesrekening van het afgelopen boekjaar. Het jaarverslag en de jaarrekening wordt ook wel de externe verslaggeving genoemd.

Verantwoordelijkheid externe verslaggeving

De verantwoordelijk voor de externe verslaggeving ligt bij de bestuurders van de onderneming. Het is de accountant die de cijfers controleert en vaststelt of de jaarrekening voldoet aan de wettelijke regels voor externe verslaggeving. Hij controleert of de cijfers juist zijn en of het jaarverslag die de leiding dient te schrijven overeenstemt met de realiteit. Eventuele opmerkingen komen in de toelichting. De externe verslaggeving is akkoord bevonden, wanneer de accountant zijn handtekening gezet heeft.

Vlottende activa (vorderingen, effecten en overlopende activa)

De activa voor de lange termijn (langer dan 1 jaar) vallen onder de vaste activa en komen op de balans. Daarna volgt de post vlottende activa. Dit is activa van 1 jaar of korter en omvat onder andere de voorraden en onderhanden werk. Daarnaast bevat de post vlottende activa nog de vorderingen (debiteuren), de effecten en de overlopende activa. Deze drie posten zullen we hier behandelen, hoe deze in de externe verslaggeving behandeld worden. De bedragen die onder de vlottende activa vallen, zullen in principe het volgende jaar afgeboekt zijn. Wanneer een post aan het einde van het volgende boekjaar nog in de vlottende activa staat, kan deze eventueel naar de vaste activa.

Vorderingen

Om de vorderingen op de balans op te nemen, moet het wel voldoen aan enkele voorwaarden, zoals de regels voor de externe verslaggeving aanduiden. Zo moet de waarde van een vordering op een juiste wijze zijn vastgesteld en betrouwbaar te zijn. Het is bijvoorbeeld niet voldoende om alleen een overeenkomst met een klant te overleggen en dit als vordering op te nemen. Er moet een daadwerkelijke verkoop en levering van goederen of diensten, de zogenaamde prestatie, hebben plaatsgevonden. Pas na de prestatie is de vordering een feit. Ook moet het realistisch zijn, dat de vorderingen daadwerkelijk door de onderneming ontvangen gaan worden. Dit moet voorkomen dat er zomaar niet realistische vorderingen op de balans terechtkomen om de omzet van een onderneming te verhogen.

Salderen vorderingen en schulden

Officieel is het niet toegestaan om vorderingen en schulden met elkaar te salderen. Zowel de vorderingen als de schulden zullen apart op de balans vermeld moeten worden. Er zijn wel uitzonderingen hierop. Bijvoorbeeld wanneer zowel de ondernemer als een derde partij elkaars schuldenaar en schuldeiser zijn. Dit mag dan ook alleen wanneer de andere partij hiermee, schriftelijk of mondeling mee akkoord is. Wanneer dit niet het geval is, zal er zowel een vordering onder de debiteuren en een schuld onder de crediteuren vermeld moeten worden. Ook zal de vordering en de schuld van dezelfde soort moeten zijn, dus beiden een geldbedrag. Het is dus niet mogelijk om een vordering met een levering te salderen. Wanneer na saldering er een vordering overblijft dient deze op in de post vlottende activa geboekt te worden.

Effecten

Effecten mogen pas in de jaarrekening opgenomen worden, wanneer er een contract bestaat tussen de onderneming en de belegger. Belangrijk is daarbij de datum van het aangaan van het contract. Vanaf dat moment kan er een vordering op de balans ontstaan. Als er tussen beide partijen geen contract ten grondslag ligt, dan wordt de datum bepaald op het moment van betaling of de levering van de effecten. Effecten moeten in eerste instantie gewaardeerd worden tegen de reële waarde, waarbij deze reële waarde gelijkstaat aan de kostprijs van de effecten. De transactiekosten mogen hierbij in opgenomen zijn. De verwerking van de transactiekosten zijn afhankelijk, hoe de waardeverandering(en) van de effecten geboekt worden. Transactiekosten mogen bijvoorbeeld in de waarde opgenomen worden, wanneer de waardverandering via het eigen vermogen worden geboekt en zij gewaardeerd worden tegen de kostprijs. Wanneer de waardeveranderingen in winst- en verliesrekening geboekt worden, dienen ook de transactiekosten in winst- en verliesrekening worden opgenomen.

Overlopende activa

De overlopende activa is geen post die onder de vorderingen opgenomen mag worden, maar moet als een aparte post vermeld worden onder de vlottende activa. Overlopende activa zijn alle vooruitbetaalde bedragen, waarvoor nog een factuur ontvangen moet worden in het nieuwe boekjaar. Het betreft hier dan vaak kosten die betrekking hebben op het volgende boekjaar. Voorbeelden hiervan zijn onder andere verzekeringspremies en abonnementen. De post overlopende activa zal normaal gesproken in de volgend boekjaar, na ontvangst van de facturen leeg zijn en behoort derhalve onder de post vlottende activa.

March 26, 2018 |

Wil je graag rijlessen volgen bij een goede en goedkoopste rijschool in Utrecht?

Comments Off on Wil je graag rijlessen volgen bij een goede en goedkoopste rijschool in Utrecht?

Wil je graag rijlessen volgen bij een goede en goedkoopste rijschool in Utrecht?

Omdat je het boerenbedrijf van je vader gaat overnemen? Of omdat je je graag taxi,bus- of vrachtwagenchauffeur wilt worden? Of wil je graag toeren met je auto en je autorijbewijs halen? Welk rijbewijs je ook wilt halen, bij een rijschool in de buurt van Utrecht is het allemaal mogelijk. Je hebt hier de keuze uit diverse soorten beroeps- en particuliere rijopleidingen. De ervaren instructeurs helpen jou om het voertuig onder controle te houden en je veilig te gedragen op de drukke Nederlandse wegen. Weet jij al welk rijbewijs je wilt halen bij deze rijschool Utrecht?

Schrijf je in bij een goedkoopste rijschool in de buurt van Utrecht en start direct

Wil je zo snel mogelijk beginnen met het volgen van rijles? Omdat je komende vakantie op roadtrip wilt met vrienden? Of omdat je een baan hebt gevonden, waarbij een rijbewijs is vereist? Kies dan voor de rijschool Vlam, gevestigd in Utrecht. Hier kun je namelijk direct starten. Als jij je via de website inschrijft, reserveer jij jouw gewenste startdatum. Vervolgens neemt men snel contact met je op om de rijlessen in te plannen. Daarnaast word je op een persoonlijke manier begeleid naar het halen van je theorie- en praktijkexamen. Zo kun jij snel beginnen met rijlessen in Utrecht. Kijk jij hier al naar uit?

Wat zijn de voordelen van een ervaren autorijschool Utrecht?

Als je een rijbewijs wilt halen, kies je het liefst voor een autorijschool in de regio Utrecht die een hoog slagingspercentage heeft. Daarnaast vind je het misschien prettig dat jouw wensen centraal staan en dat je kunt kiezen uit een aantal mogelijkheden. Dit is het geval bij Bax Verkeersopleidingen. Iedereen haalt hier een rijbewijs op zijn of haar eigen tempo. Of je nu rustig de tijd wilt nemen of juist snel je rijbewijs wilt halen in Utrecht: bij deze autorijschool Utrecht is het mogelijk. De enthousiaste instructeurs zorgen ervoor dat jij de verkeersregels en de kennis van het voertuig onder de knie krijgt, zodat jij een bijdrage levert aan de verkeersveiligheid in de omgeving. Bovendien kun je direct starten met rijlessen!

Waarom kiezen voor deze autorijschool in Utrecht?

Het kan lastig zijn om een autorijschool in Utrecht te kiezen uit één van de velen. In veel gevallen moet het eerst ervaren worden hoe het is om bij een specifieke autorijschool te lessen. Bij Rijschool Vlam zit u sowieso goed, want ik verhouding is deze rijschool voordelig en u krijgt tegelijkertijd ook professionele lessen en persoonlijke begeleiding.

Deze goedkoopste autorijschool in Utrecht is een goede keuze, omdat alle rijlessen worden gegeven doorzelf, omdat hij er ook erg veel plezier aan beleeft. Hij begeleidt zijn leerlingen in een relaxte sfeer, heeft geduld voor zijn leerlingen en gebruikt af en toe wat humor, zodat rijlessen niet aan gaan voelen als een verplichting, maar ook als iets waar plezier aan kan worden beleefd. Op de website van rijschool Vlam zijn ook ervaringen van voormalige leerlingen te vinden, en u zult zien dat deze de rijlessen van Vlam allemaal als fantastisch hebben ervaren. 

Bezoek de website voor meer info :https://rijschoolvlam.nl
March 25, 2018 |

Liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit

Comments Off on Liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit

Liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit

In dit artikel wordt een uitleg gegeven over de begrippen: Liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit. Deze termen worden in de financiële wereld vaak toegepast. Ook zijn de begrippen vaak beschreven in de jaarrekening van een organisatie.

 

Wat is liquiditeit?

Het is van vitaal belang voor een organisatie om inzicht te hebben in zijn kortetermijnverplichtingen en of deze verplichtingen kunnen worden bereikt, zodat stabiliteit wordt gegarandeerd. Als de ratio’s niet voldoen aan de vastgestelde liquiditeitsnormen, bijvoorbeeld de huidige ratio, die voorraadposities en de quick ratio moet omvatten.
Een organisatie wil hiervan op de hoogte zijn, omdat instabiliteit dreigt. Door regelmatig te rekenen en het percentage en hun ontwikkelingen te bepalen blijven ze op de hoogte. Het liquiditeitspercentage kan worden vergeleken met voorgaande perioden, het verwachte budget of met de concurrenten.
Zij moeten in staat zijn om aan hun verplichtingen te voldoen. Ze kunnen hun solvabiliteit berekenen, zodat ze hun schulden op korte en lange termijn kunnen betalen, inclusief winst, wat relevant is voor een organisatie.

De liquiditeit helpt om inzicht te krijgen in de financiële situatie van een organisatie. Door middel van berekeningsratio’s en vergelijkingen met de huidige situatie, krijgt een bedrijf inzicht in zijn financiële prestaties. Ze kunnen de liquiditeitsratio vergelijken aan het begin van het jaar en aan het einde van het jaar. Deze gegevens kunnen ze naast die van de concurrenten leggen ter vergelijking. Deze worden uitgedrukt in: netto werkkapitaal, current ratio en de quick ratio. Ook wel de statische liquiditeit.

Dynamische liquiditeit

Een verhouding tussen de uitgaande geldstromen en de inkomende kasstromen gedurende een bepaalde periode van bijvoorbeeld een maand. Voor het bedrijf moet de inkomende cashflow groter zijn dan de uitgaande geldstroom. Een organisatie stelt vaak een liquiditeitsbudget op om een ​​schatting te maken van de inkomende en uitgaande geldstromen voor een bepaalde periode. Op deze manier is de kans kleiner dat de organisatie zonder geld wordt achtergelaten. Voor een bedrijf kan het relevant zijn om zowel statische als dynamische liquiditeit te berekenen.

Bepaling van de liquiditeit

De statische liquiditeit kan worden berekend op basis van de gegevens van de balans. Dit kan het saldo zijn van de financiële administratie of jaarrekeningen van een organisatie. De dynamische liquiditeit wordt hoofdzakelijk berekend voor intern gebruik. In de jaarrekening van de organisatie vinden ze in het kasstroomoverzicht het overzicht van de inkomende en uitgaande geldstromen van het afgelopen jaar. Het bedrijf moet hun inkomende en uitgaande geldstromen voor de komende jaren inschatten. Solvabiliteit is de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemde vermogen. Een negatieve balans van de solvabiliteit houdt dus in dat een bedrijf niet genoeg geld heeft om te kunnen betalen voor nieuwe machines, vrachtwagens of gebouwen. Het is belangrijk dat bedrijven blijven investeren om winst te maken, zodat ze moeten lenen. Een bank wil weten of het bedrijf in staat is om de lening zowel op korte als op lange termijn terug te betalen, dus een bedrijf moet een goede solvabiliteit hebben. De financiële situatie van een organisatie kan worden gemeten door de winstgevendheid, liquiditeit en solvabiliteit te berekenen. Dit zijn zowel schulden voor de korte als voor de lange termijn.

Winstgevendheid

Dit is de verhouding tussen winst en eigen vermogen. Met de winstgevendheid kunnen ze investeringsbeslissingen voor de langere termijn nemen. De belegger maakt een afweging tussen het risico en het rendement per belegging, waardoor het van vitaal belang is om de winstgevendheid per investering te berekenen. Het bedrijf moet winst behalen om stabiliteit en gemakkelijk te betalen aandeelhouders te garanderen. De winstgevendheid wordt berekend om de verdiende winst te bepalen. Er zijn drie verschillende manieren om de berekening van de rentabiliteit te maken.
– Rentabiliteit eigen vermogen (REV)
– Rentabiliteit totaal vermogen (RTV)
– Rentabiliteit vreemd vermogen (RVV)

 

Interne winstgevendheid

Het verschil tussen de interne winstgevendheid en de netto contante waarde is dat een percentage wordt berekend voor de interne rentabiliteit. beleggingsbeslissing wordt genomen op basis van een berekening van de gemiddelde boekhoudkundige winstgevendheid. Rekening wordt gehouden met toekomstige geldstromen die voortvloeien uit de investering, die verschillende dingen kunnen omvatten. bijvoorbeeld de investering in nieuwe machines in een fabriek, waarbij investeringen worden gedaan in vaste of vlottende activa.

 

Gemiddeld geïnvesteerd vermogen

Het gemiddelde geïnvesteerde kapitaal is het bedrag dat gedurende een bepaalde periode is bijgedragen en bepaalt vervolgens hoe hoog dit bedrag was aan het begin van de periode en aan het einde van de periode. Dan wordt het gemiddelde bepaald. voor investeringen in machines of andere activa is het de bedoeling bepaalde doelen te bereiken.
Er is een machine gekocht voor € 10.000. De restwaarde is € 2.000, -. In totaal gaat de machine 4 jaar mee.
Het gemiddeld geïnvesteerd vermogen in jaar 1 = € 10.000 (startperiode) + € 8.000 (einde periode) -> deel door twee is € 9.000, –
De vermindering van € 2.000 in de betreffende periode is het resultaat van afschrijvingen die zij berekenen aan de hand van de aanschafwaarde € 10.000, minus restwaarde € 2.000, = € 8.000. De machine gaat 4 jaar mee, dus € 8.000 / 4 = € 2.000.

Hefboomeffect rentabiliteit

Deze rentabiliteit houdt in dat hogere rendementen worden behaald dan de rente op het vreemd vermogen. Als de winstgevendheid van het totale kapitaal hoger is dan de winstgevendheid van het vreemd vermogen, is er sprake van een positief hefboomeffect en in het geval dat de kapitaalwinstgevendheid lager is dan het negatieve hefboomeffect is er een negatief effect. Hoe groter het aandeel vreemd vermogen, hoe groter het hefboomeffect.

 

https://www.solvabiliteitberekenen.nl/
March 23, 2018 |

Semalt Expert: HubSpot Emails

Comments Off on Semalt Expert: HubSpot Emails

Max Bell, Customer Success Manager of Semalt, says that all of the links sent in emails from HubSpot have identity tracking parameters. These identity tracking parameters help us to get an idea of who is clicking and reading our articles. All of these parameters are unique and come in the form of hsenc and hsmi. HubSpot uses them to get adjusted in your Google Analytics. All this can get you good and reliable analytics reports, and you will be clear with whether you have gotten unique views on your posts or not.

Filtering traffic in Google Analytics

Most often, people don’t know how to filter traffic in Google Analytics. Let me here inform you that Google Analytics uses special tracking codes to know everything about your internal and external links. Through these links, you can get an idea of who is visiting your website and how users interact with your web pages. As internal traffic patterns are different from the external traffic patterns, you will have to check the updated analytics report every time you log in to your Google Analytics accounts. For example, if you have an entertainment or an e-commerce website, the internal traffic might contain stress testing links that are sent to you to check on the credibility of your site. You have to make sure that the number of hits your website receive are constant throughout. If you observe that your site is receiving a significant number of views today and their sources are unknown, then you should take serious measures and ensure that the hits are coming from actual places such as search engines or social media.

Creating IP filters

Most of the people don’t know that creating an intellectual property filter is very important.HubSpot Emails To prevent irrelevant traffic, you should always create internal traffic filters and disable or block the IP addresses you are unfamiliar with. For this, you should check the list of suspicious IPs in Google and block them in your network administrator section.

Make sure the filter works

Once you have followed the above steps, the next step is to ensure that your filters are working properly. For this, you should verify the authenticity and credibility of different types of filters and save the ones which you like the most. You can also use the Google tag assistant option or a relevant browser extension to find out how much traffic is arriving at your website. All this is only possible when your filters are working correctly, and their authenticity has been verified. The tag assistant recordings option can help you analyze your Google Analytics data; in case some hits come from the unknown IP addresses, it may block them on an immediate basis, ensuring that your website receives quality views and unique hits.

Limitations of filters

Filters can be destructive if you have not created them correctly or their changes have not done as per the Google policies. Filters require a day or two to get fully activated. So during this period, you should not do any search engine optimization and should not customize the pages. Once the filters are activated, you will see the URLs in Google Analytics, and they are likely to receive genuine views.

September 7, 2017 |
Vantage Theme – Powered by WordPress.
Skip to toolbar