Hoe stel je een Poison Centre Notification dossier op?

Comments Off on Hoe stel je een Poison Centre Notification dossier op?

ECHA heeft een uniform formaat voor ‘meldingen van gifcentra’ ontwikkeld dat basisinformatie biedt voor gifcentra. Het formaat is online beschikbaar. Het ECHA-indieningsportaal, beschikbaar op de website van het ECHA Centrum voor Toxicologie, is een online tool voor het voorbereiden en indienen van informatie in een uniform formaat. ECHA biedt drie verschillende manieren om informatie voor te bereiden voor verzending naar een antigifcentrum. Wil je meer weten over het structureren van vervelende bestanden? Lees dan snel.

Welke stappen moet u ondernemen?

Poison Center-meldingen worden ook wel PCN’s genoemd. Uw dossier kan via het ECHA-portaal worden ingediend en ter beschikking worden gesteld aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaten. Sommige lidstaten bieden ook de mogelijkheid om informatie rechtstreeks bij hen in te dienen via hun nationale indieningssystemen.

Het Uniform PCN is van toepassing op alle inzendingen, ongeacht de gebruikte inleverroute. ECHA verzamelt informatie over de implementatie van het indieningsproces door de lidstaten. U kunt zien welke lidstaten alleen aanvragen accepteren die via ECHA zijn ingediend, welke lidstaten kosten in rekening brengen en wanneer u volgens de nieuwe regels kunt beginnen met melden. Het ECHA-indieningsportaal ondersteunt indieningen voor meerdere markten, wat betekent dat meerdere kennisgevingen effectief kunnen worden gedaan door simpelweg één document in te dienen bij alle lidstaten waar het product op de markt wordt gebracht.

Vergeet dit niet

Een voordeel van PCN is dat het niet verloopt. PCN-abonnementen verlopen niet vanwege langdurig gebruik van de meeste producten na gebruik, waardoor het product een ramp kan blijven. Daarom is het belangrijk om nauwkeurige informatie over producten te blijven verstrekken, zelfs als ze niet langer actief worden verkocht. In het meldingsformaat van het gifcentrum is er ook een optie om aan te geven dat het product niet langer beschikbaar is in een land. Als de samenstelling van het product verandert, moet het product opnieuw worden geregistreerd. Dit kan het geval zijn wanneer een of meer ingrediënten worden toegevoegd, weggelaten of gewijzigd.

https://www.thesdsfactory.com/pcn-poison-notification-center/
February 12, 2022 |

Comments are closed.

Vantage Theme – Powered by WordPress.
Skip to toolbar