pfizer.png
0cf05d444b3f4993f125640a21e5a2be.jpg

บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

Added by bnandnj

0 reviews

Listed in Biotechnology and Pharmaceuticals

  • ชั้น 36, 37 และ 38 อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ 323 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
  • 02-665-4555, 02-665-4666
Contact Listing Owner

Contact the Listing Owner

To inquire about this listing, complete the form below to send a message to the listing owner.


Tags:

ไฟเซอร์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการค้นคว้าวิจัยยาระดับโลก ที่มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตของมวลมนุษยชาติให้ดีขึ้น ทุ่มเทค้นคว้าวิจัย และพัฒนายาอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาใช้ในการรักษาและป้องกันโรค
และยังริเริ่มกิจกรรมต่างๆ ที่มุ่งส่งเสริมสุขภาพที่ดีแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อรณรงค์ให้คนไทยเห็นความสำคัญในการดูแลสร้างเสริมสุขภาพกาย และจิตของตนเอง คนในครอบครัว และคนใกล้ชิด
….เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน

Add Your Review

Please login or register to add your review.

Vantage Theme – Powered by WordPress.
Skip to toolbar